אודות הפרויקט

מטרת הפרויקט היא ליצור מילון שימושי, בינוני בגודלו, המיועד הן למשתמשים דוברי צ'כית והן למשתמשים דוברי עברית, בהיקף של כ-30 אלף ערכים (ובכלל זה מטבעות לשון, צירופי לשון וכו') בכל כיוון. המילון יקיף, אם כן, את אוצר המלים השגור ברבדים הכתובים והמדוברים של שתי השפות, וכן יכלול מושגי יסוד מתחומי הכלכלה, המסחר, הפיננסים, המשפטים, המדע (עם דגש על רפואה) והטכנולוגיה (עם דגש על טכנולוגיית-מידע). למידע נוסף על הפרויקט אנא לחץ כאן. (הגרסה העברית של המסמך בהכנה).

על הכנת הערכים המילוניים עובד צוות המונה כעשרים מתרגמים, עורכים ומגיהים מהרפובליקה הצ'כית ומישראל. מחברי המילון מאוגדים בעמותה בשם "Milon", שהוקמה על מנת להבטיח את המסגרת הארגונית-פיננסית לביצוע הפרויקט. העמותה רשומה כדין ברפובליקה הצ'כית; תקנון העמותה נמצא כאן (הגרסה העברית של המסמך בהכנה).

הוצאה לאור – אקדמיה (פראג).

מועד סיום הפרויקט המתוכנן – שנת 2013.