ערכים לדוגמה


החלק הצ'כי-עבריהחלק העברי-צ'כי
adresátנִבְרֶשֶׁת
ban|ka
bránic|e
ilustrac|e
jehn|ě
mosaz
náhodně
náhodou
nahodil|ý
tuberkulóz|a
varhan|y