O projektu

Cílem projektu je vytvoření praktického středně velkého slovníku o rozsahu přibližně 30 tisíc hesel v každém směru (včetně ustálených slovních spojení, idiomů apod.), který bude určen jak česky, tak hebrejsky mluvícím uživatelům. Slovník by tak měl pokrýt běžně užívanou slovní zásobu psané i mluvené formy obou jazyků, zároveň však obsáhne i základní terminologii z oblasti ekonomiky, obchodu, financí, práva, vědy (s důrazem na lékařství) a techniky (s důrazem na výpočetní techniku). O projektu si můžete více přečíst zde.

Na zpracování slovníkových hesel se podílí zhruba dvacetičlenný tým překladatelů, jazykových asistentů a korektorů z České republiky a z Izraele. V zájmu organizačně-finančního zajištění projektu autoři založili občanské sdružení Milon, jež je oficiálním příjemcem veškerých grantů a sponzorských darů. Stanovy občanského sdružení Milon naleznete zde.

Nakladatel – Academia.

Plánované dokončení projektu – rok 2013.Partneři
 
Nakladatelství Academia
 
Nakladatelství Garamond
 
Velvyslanectví
ČR v Izraeli
 
Velvyslanectví
Izraele v ČR
 
Sponzoři
 
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Nadační fond obětem holocaustu
Česko-izraelská smíšená obchodní komora
Kodap, s.r.o.
 
PETR MOTHEJL, soukromá osoba